Edut ja liittyminen

Vakuutukset

Vakuutus on aina henkilökohtainen. Oikeudenomistaja on se, jonka nimiin vakuutus on otettu, riippumatta siitä, kuka jäsenmaksut maksaa.

Etuutta ei voi siirtää, testamentata tai pantata.

Uuden perusvakuutuksen minimimäärä on 3.000 €, maksimi 30.000 €. Perusmäärää voi korottaa 1.000 €:n lisäavustuksilla enimmäismäärään asti siihen saakka kun jäsen on täyttänyt 50 vuotta. Vakuutus voidaan ottaa päättyväksi 50, 55, 60 tai 65 vuoden iässä.

Kassaan liittyminen

Kassaan voi liittyä jokainen sen toimintapiiriin kuuluva alle 45-vuotias, terve henkilö puolisoineen. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa ja laissa rekisteröidystä parisuhteesta tarkoitettua parisuhteen osapuolta. Lisäksi avopuoliso rinnastetaan puolisoon, jos parilla on tunnustettu yhteinen lapsi.

Jäsenyyttä haetaan täyttämällä ja allekirjoittamalla vakuutushakemuslomake. Hakemus käsitellään kassan hallituksen kokouksessa.

Jäsenmaksut peritään palkanmaksun yhteydessä. Puolison jäsenmaksut peritään yleensä pääjäsenen palkasta, mutta puoliso voi myös itse hoitaa maksunsa pankin kautta.

Jos jäsenmaksua ei voida periä palkasta, on jäsenen huolehdittava jäsenmaksun suorittamisesta pankin kautta.

Eroavustuksen maksaminen

Vakuutus suoritetaan eroavustuksena:

-          jäsenen saavuttaessa avustuksen päättymisiän

-          tai sitä ennen erotessa eläkkeeseen oikeutettuna

-          hautausavustuksena jäsenen kuollessa ennen edellä mainittua eroa

Eläke voi olla myönnetty työkyvyttömyys-, tapaturma- tai vanhuuseläkkeenä.

Avustus on päättymisiässä, työtapaturman sattuessa ja hautausavustuksena vakuutuksen täysi määrä indeksillä korotettuna, muulloin erotessa vakuutusten takaisinostoa (rahasto-osuus) vastaava määrä.

Kun pääjäsen saa eroavustuksen, voi puolisokin nostaa vakuutuksensa vaikkei tämä täyttäisi eläkkeensaannin tai päättymisiän vaatimuksia. Puolisojäsen voi jatkaa vakuutustaan päättymisikään pääjäsenen erottua. Puolisolla on oikeus nostaa avustuksensa ennen pääjäsentä jäädessään lopullisesti eläkkeelle tai viimeistään täyttäessään päättymisiän.

Jos vakuutuksenottajalla on ennen 1.1.2011 VR Vakuutuskassa Turvan myöntämiä 58 vuoden päättymisikään otettuja vakuutuksia, hänellä on niiden osalta oikeus eroavustukseen 58-vuotiaana.

Jos vakuutuksenottajalla on ennen 1.1.2011 Rautatieläisten Vakuutuskassan myöntämiä eri ikään – sekä 55- että 60-vuotiaaksi – päättyviä vakuutuksia, maksetaan vakuutukset vakuutuksen päättymisiässä, ellei jäsen halua 55-vuotiaana avustusta myös 60-vuoden iässä päättyvän vakuutuksen osalta

Ero toimintapiiristä

Jäsenen erotessa kassan toimintapiiristä, voidaan hänelle hakemuksesta suorittaa vakuutuksen takaisinostoarvo. Avustuksen maksamisesta päättää hallitus. Toimintapiiristä eronneella on mahdollisuus jatkaa ulkojäsenenä tai pyytää vapaakirja.

Hautausavustus

Vakuutus suoritetaan hautausavustuksena vakuutuksenottajan tai vapaakirjan saaneen henkilön kuollessa tai mikäli vakuutuksenottajalla on ollut VR Vakuutuskassa Turvan myöntämä jatkoajan hautausvakuutus 1.1.2011. Vakuutus maksetaan jäsenen omaisille sääntöjen mukaisessa oikeudenomistajajärjestyksessä.

Vapaakirja

Mikäli jäsen haluaa erota kassasta ennen sovittua eroikää tai on laiminlyönyt vakuutusmaksujensa maksamisen kuuden kuukauden ajalta, muutetaan vakuutus jäsenen maksamia vakuutusmaksuja vastaavaksi vapaakirjaksi. Vapaakirja maksetaan hautausavustuksena vapaakirjan saaneen omaisille.

Verotus

Maksettujen eroavustusten tuoton osuudesta peritään pääomatulon mukaista veroa (30 % 1.1.2012 alk.).

Jäsenen ei itse tarvitse tehdä ilmoitusta verottajalle. Kassaan maksetut jäsenmaksut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Kassa ilmoittaa ero- ja hautausavustusta koskevat tiedot Tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen.