steamengine

new Rautatieläisten avustuskassan historiikki aukeaa tästä!

Rautatieläisten Vakuutuskassa Turva aloitti toimintansa 1.1.2011, kun Rautatieläisten Vakuutuskassa sulautui VR Vakuutuskassa Turvaan. Samalla kassan säännöt uudistettiin. Mm. vakuutusten osalta päättymisikiä lisättiin ja myönnettävien vakuutusten määriä muutettiin. Yhdistymisen lähtökohtana oli saada nykyaikaisempia vaihtoehtoja kassanjäseniksi liittyville, yhdistää piirimiesorganisaatiot paremmin kenttää palveleviksi ja organisoida myös toimisto ja hallinto uudelleen.

VR Vakuutuskassa Turvan toiminta alkoi 1.5.1925 Viipurissa S.V. R Junamiesyhdistyksen Avustusrahastona. 22.3.1940 avustusrahaston nimeksi muutettiin Valtionrautateiden Junamiesyhdistyksen Avustusrahasto. Vuonna 1945 tuli voimaan uusi avustuskassalaki, joka aiheutti heti nimenmuutostarpeen ja nimi muutettiin V.R. Junamiesten Avustuskassaksi. Toiminnan laajentaminen loi tarpeen jälleen kerran muutokselle ja 17.3.1958 pidetyssä edustajiston kokouksessa hyväksyttiin kassan uudeksi nimeksi V.R. Henkilökunnan Avustuskassa Turva. 22.4.1994 edustajistonkokous hyväksyi kassan uudistetut säännöt ja avustuskassan uudeksi nimeksi tuli VR Vakuutuskassa Turva.

Rautatieläisten Vakuutuskassan toiminta alkoi 1.1.1929 Valtionrautatieläisten Yleisen Eroraharenkaan nimellä. Kaikkien rautateiden palveluksessa olevien oli mahdollista päästä renkaan jäseneksi. Kassan nimi muutettiin 1.10.1931 Rautatieläisten Erorahastoksi. Avustuskassalain myötä kassan nimi muuttui 1.7.1944 Rautatieläisten Avustuskassaksi. Nimi oli käytössä 50 vuoden ajan, kunnes vakuutuskassalain voimaantultua kassan nimi muutettiin 31.5.1995 Rautatieläisten Vakuutuskassaksi.