clock

YLIMÄÄRÄINEN KASSANKOKOUS 21.10.2022

Rautatieläisten Vakuutuskassa Turvan hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen kassankokouksen päättämään kassan sääntömuutoksista, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Sääntömuutosehdotuksessa on huomioitu 1.1.2022 voimaantulleet lakimuutokset. Lisäksi sääntöjä on uudistettu vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja selkeytetty sääntöjen rakennetta ja uudistettu kieliasua.

Kokouksen osallistumisoikeus on piirikokousten valitsemilla kassankokousedustajilla, joille on lähetetty henkilökohtainen kutsu materiaaleineen. Sääntömuutosta koskevat asiakirjat on nähtävänä kassan toimistossa virka-aikana 10.-20.10.2022 osoite: Ratamestarinkatu 11 (8.krs), 00520 Helsinki

28.9.2022 RAUTATIELÄISTEN VAKUUTUSKASSA TURVA / Hallitus

 

 

KASSAN HISTORIIKKI

Rautatieläisten Vakuutuskassa Turva on 95 vuoden ajan tuonut lisäturvaa jäsenilleen. Kassan pitkä ja moninainen historia on koottuna uunituoreeseen teokseen, jonka on ansiokkaasti laatinut Eemeli Hakoköngäs. Historiikki on luettavissa kohdassa Historia, jossa on linkki sähköiseen teokseen.

 

INDEKSITARKASTUS VUODELLE 2022

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli 2,49 %, joten sääntöjen mukaan korotus eduissa ja maksuissa olisi 2 %. Hallitus päätti, että 2 %:n indeksikorotus tehdään 1.1.2022 avustuksiin, mutta maksut pysyvät ennallaan.

 

KASSAAN LIITTYMINEN JA VAKUUTUSTEN KOROTTAMINEN

Sivujen kohdasta Piiriasiamiehet löydät oman alueesi asiamiehet, joilta voit kysyä liittymiseen ja vakuutusten korottamiseen liittyvistä asioista. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

SELVITYS ASIAKKAALLE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Eu:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Tähän liittyen kassan kotisivuille on lisätty jäsenten luettavaksi selvitys henkilötietojen käsittelystä Rautatieläisten Vakuutuskassa Turvassa. Kotisivuilla on luettavissa myös rekisteri- ja tietosuojaseloste. Pyydämme jäseniä tutustumaan niihin.