ravaka 90

Rautatieläisten Vakuutuskassa Turva tarjoaa lisävakuutusturvaa VR-konsernin henkilökunnalle ja heidän perheilleen.

Jäsenille kertyy indeksiperusteisia säästöjä eläkepäiviksi. Kertyneet vakuutukset maksetaan kertakorvauksena 50, 55, 60 tai 65-vuotiaana tai eläkkeelle jäädessä. Lisäksi jäsenet on vakuutettu työtapaturman ja kuoleman varalta.

Kassan toiminta perustuu vakuutuskassalakiin, asetuksiin sekä kassan sääntöihin. Toimintaa valvoo ja ohjaa Finanssivalvonta.